CLIMBIES

Climbies

Einzelfiguren

Climbies - Sternengreifer

40 x 120 cm, mit 3 Reinholds-Figuren (Climbies)

Climbies - Sonnenstürmer

40 x 60 cm, mit 1 Reinholds-Figur (Climby)

Climbies - Seelenwanderer

200 x 120 cm, mit 7 Climby Figuren

Climbies - Roter Aufwind

40 x 140 cm, mit 5 Climby Figuren

Climbies - Aufwärts

40 x 140 cm, mit 4 Climby Figuren, Privatbesitz

nach oben